Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
przyczyną odpowiednich zmian ugięć podpór.
W miarę zwiększania prędkości opadającego osprzętu, ciśnienie w układzie hydraulicznym rośnie. Wynika to ze wzrostu oporów przepływu oleju przez dławik D (rys. 8.19). Jednocześnie kąt zaczyna maleć i osiąga wartość bliską tej, jaka odpowiada warunkom statycznym. Następuje to wówczas, gdy ciśnienie w układzie hydraulicznym zrównuje się ze statycznym ciśnieniem podporowym.
Na rysunkach 8.22 i rys. 8.23 przedstawiono czasowe przebiegi ugięcia podpory A (rys. 8.17), obliczone dla tej fazy procesu. W trakcie obliczeń uwzględniono trzy wartości obciążenia łyżki największa z nich odpowiada granicznemu obciążeniu statycznemu PPGR, któremu odpowiada masa mUGR375kg. Uwzględniono również trzy średnice
przyczyną odpowiednich zmian ugięć podpór.<br>W miarę zwiększania prędkości opadającego osprzętu, ciśnienie w układzie hydraulicznym rośnie. Wynika to ze wzrostu oporów przepływu oleju przez dławik D (rys. 8.19). Jednocześnie kąt zaczyna maleć i osiąga wartość bliską tej, jaka odpowiada warunkom statycznym. Następuje to wówczas, gdy ciśnienie w układzie hydraulicznym zrównuje się ze statycznym ciśnieniem podporowym.<br>Na rysunkach 8.22 i rys. 8.23 przedstawiono czasowe przebiegi ugięcia podpory A (rys. 8.17), obliczone dla tej fazy procesu. W trakcie obliczeń uwzględniono trzy wartości obciążenia łyżki największa z nich odpowiada granicznemu obciążeniu statycznemu PPGR, któremu odpowiada masa mUGR375kg. Uwzględniono również trzy średnice
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego