Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
pojęciem ruchu chłopskiego. Rozpatrywanie tych dwóch terminów pod kątem, który z nich posiada szerszy zakres, a który węższy - prowadzić może do scholastycznych sporów. Zarówno ruch chłopski, jak i ruch ludowy - zdaniem większości dyskutantów - obejmuje walkę polityczną chłopów o prawo do życia, o wyzwolenie społeczne. Odrywanie i przeciwstawianie sobie tych pojęć zuboża treść masowych ruchów społecznych wsi polskiej.
Problem wielonurtowości w ruchu ludowym wywołał ożywioną wymianę zdań. Większość dyskutantów stała na stanowisku dwóch nurtów: rewolucyjno-radykalnego i prawicowego, z możliwością istnienia na pewnym etapie historycznym trzeciego, pośredniego nurtu. Część natomiast wysuwała tezę o trzech stale istniejących nurtach (rewolucyjnym, radykalno-demokratycznym i prawicowym
pojęciem ruchu chłopskiego. Rozpatrywanie tych dwóch terminów pod kątem, który z nich posiada szerszy zakres, a który węższy - prowadzić może do scholastycznych sporów. Zarówno ruch chłopski, jak i ruch ludowy - zdaniem większości dyskutantów - obejmuje walkę polityczną chłopów o prawo do życia, o wyzwolenie społeczne. Odrywanie i przeciwstawianie sobie tych pojęć zuboża treść masowych ruchów społecznych wsi polskiej.<br>Problem wielonurtowości w ruchu ludowym wywołał ożywioną wymianę zdań. Większość dyskutantów stała na stanowisku dwóch nurtów: rewolucyjno-radykalnego i prawicowego, z możliwością istnienia na pewnym etapie historycznym trzeciego, pośredniego nurtu. Część natomiast wysuwała tezę o trzech stale istniejących nurtach (rewolucyjnym, radykalno-demokratycznym i prawicowym
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego