Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
powierzchni lodowca zależy od bilansu przychodów i strat energii. Przewaga dopływu ciepła nad stratami daje w efekcie wzrost temperatury, a przewaga ubytków jej obniżenie. Główne składniki bilansu energetycznego powierzchni lodowca można zapisać w postaci *G = R+H+L/P.L9E.L)M+C, gdzie: *G – ilość ciepła wzbogacająca lub zubożająca warstwę powierzchniową grubości h, dla której pionowy przepływ ciepła jest pomijalnie mały; R – bilans radiacyjny, zwany też promieniowaniem różnicowym (net radiation), zdefiniowany dalej; H – wielkość przepływu ciepła odczuwalnego od powierzchni lodu, czyli na skutek przewodnictwa molekularnego i turbulencji (dodatnia, gdy powietrze jest cieplejsze od powierzchni, a ujemna, gdy
powierzchni lodowca zależy od bilansu przychodów i strat energii. Przewaga dopływu ciepła nad stratami daje w efekcie wzrost temperatury, a przewaga ubytków jej obniżenie. Główne składniki bilansu energetycznego powierzchni lodowca można zapisać w postaci *G = R+H+L/P.L9E.L)M+C, gdzie: *G – ilość ciepła wzbogacająca lub zubożająca warstwę powierzchniową grubości h, dla której pionowy przepływ ciepła jest pomijalnie mały; R – bilans radiacyjny, zwany też promieniowaniem różnicowym (net radiation), zdefiniowany dalej; H – wielkość przepływu ciepła odczuwalnego od powierzchni lodu, czyli na skutek przewodnictwa molekularnego i turbulencji (dodatnia, gdy powietrze jest cieplejsze od powierzchni, a ujemna, gdy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego