Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
dla różnych krajów
Niskonakładowe działania na rzecz rozwiązywania problemów ochrony środowiska w dłuższych terminach
Finansowanie inwestycji ochrony środowiska.

6. Zagadnienia transgraniczne: regionalne i globalne

Zanieczyszczanie powietrza w skali regionalnej
Polityki ograniczające emisje transgraniczne
Integrowanie problemów lokalnych i transgranicznych
Zanieczyszczenie wód w skali regionalnej
Zarządzanie obszarami podmokłymi
Zagadnienia globalne
Wycofywanie substancji zubożających warstwę ozonową
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Ochrona różnorodności biologicznej
Unieszkodliwianie toksycznych związków chemicznych i odpadów niebezpiecznych
Zagadnienia dotyczące promieniowania radioaktywnego
Główne wnioski."

Na szczególne podkreślenie zasługują zalecenia dla rządów i pozarządowych organizacji ekologicznych. Wśród zaleceń dla rządów zwraca uwagę postulat domagający się wzmocnienia ministerstw ochrony środowiska. Ustalono też główne kierunki
dla różnych krajów<br>Niskonakładowe działania na rzecz rozwiązywania problemów ochrony środowiska w dłuższych terminach<br>Finansowanie inwestycji ochrony środowiska.<br><br>&lt;tit&gt;6. Zagadnienia transgraniczne: regionalne i globalne&lt;/&gt;<br><br>Zanieczyszczanie powietrza w skali regionalnej<br>Polityki ograniczające emisje transgraniczne<br>Integrowanie problemów lokalnych i transgranicznych<br>Zanieczyszczenie wód w skali regionalnej<br>Zarządzanie obszarami podmokłymi<br>Zagadnienia globalne<br>Wycofywanie substancji zubożających warstwę ozonową<br>Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych<br>Ochrona różnorodności biologicznej<br>Unieszkodliwianie toksycznych związków chemicznych i odpadów niebezpiecznych<br>Zagadnienia dotyczące promieniowania radioaktywnego<br>Główne wnioski."<br><br>Na szczególne podkreślenie zasługują zalecenia dla rządów i pozarządowych organizacji ekologicznych. Wśród zaleceń dla rządów zwraca uwagę postulat domagający się wzmocnienia ministerstw ochrony środowiska. Ustalono też główne kierunki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego