Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
glejowych, niekiedy zatorfionych, na podłożu skalnym fliszowym lub granitowym. Na północnym wschodzie zaś - na wilgotnych i mokrych glebach kwaśnych i bielicowo-glejowych. Występowanie. Naturalne bory świerkowe występują w Karpatach i Sudetach w piętrze regla górnego (rzadko w reglu dolnym) oraz w północno-wschodniej Polsce, gdzie stanowią najdalej na zachód wysunięte zubożałe fragmenty tajgi syberyjskiej. Zmienność: Ekologiczna. Bory świerkowe, zarówno górskie, jak i borealne, są pod względem ekologicznym mało zróżnicowane. W zależności od stosunków wodnych w runie przeważają, bądź to trawy i borówki, bądź też mchy i paprocie. W miejscach silnie zatorfionych runo ma charakter torfowcowo-mszysty. Geograficzna. W Sudetach i dalej
glejowych, niekiedy zatorfionych, na podłożu skalnym fliszowym lub granitowym. Na północnym wschodzie zaś - na wilgotnych i mokrych glebach kwaśnych i bielicowo-glejowych. Występowanie. Naturalne bory świerkowe występują w Karpatach i Sudetach w piętrze regla górnego (rzadko w reglu dolnym) oraz w północno-wschodniej Polsce, gdzie stanowią najdalej na zachód wysunięte zubożałe fragmenty tajgi syberyjskiej. Zmienność: Ekologiczna. Bory świerkowe, zarówno górskie, jak i borealne, są pod względem ekologicznym mało zróżnicowane. W zależności od stosunków wodnych w runie przeważają, bądź to trawy i borówki, bądź też mchy i paprocie. W miejscach silnie zatorfionych runo ma charakter torfowcowo-mszysty. Geograficzna. W Sudetach i dalej
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego