Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 01.16 (3)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
na rzecz Powszechnej Amnestii, skupiający dzielne kobiety kubańskie. One nie boją się represji, żądają uwolnienia uwięzionych. Z naszą pomocą udało się też utworzyć 42 biblioteki. Można tam dostać literaturę niezależną.

- Jak zejdzie ze sceny reżim komunistyczny?

- Myślę, że po negocjacjach, takich jak w Polsce.

- Czy może dojść do gwałtownego sprzeciwu zubożałego społeczeństwa?

- Niczego nie wykluczam. Władzy niełatwo będzie zdławić podobne wystąpienia. Na wojsko nie może liczyć, prędzej na struktury bezpieczeństwa. Krwawa rozprawa ze społeczeństwem będzie jednak oznaczać koniec reżimu.

- Co wiemy o tym enigmatycznym reżimie?

- Jego górę, "głowę", tworzą źli ludzie w stylu dawnego rumuńskiego despoty Nicolae Ceausescu. Ale już postaci
na rzecz Powszechnej Amnestii, skupiający dzielne kobiety kubańskie. One nie boją się represji, żądają uwolnienia uwięzionych. Z naszą pomocą udało się też utworzyć 42 biblioteki. Można tam dostać literaturę niezależną.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;- Jak zejdzie ze sceny reżim komunistyczny?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who4&gt;- Myślę, że po negocjacjach, takich jak w Polsce.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;- Czy może dojść do gwałtownego sprzeciwu zubożałego społeczeństwa?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who4&gt;- Niczego nie wykluczam. Władzy niełatwo będzie zdławić podobne wystąpienia. Na wojsko nie może liczyć, prędzej na struktury bezpieczeństwa. Krwawa rozprawa ze społeczeństwem będzie jednak oznaczać koniec reżimu.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;- Co wiemy o tym enigmatycznym reżimie?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who4&gt;- Jego górę, "głowę", tworzą źli ludzie w stylu dawnego rumuńskiego despoty Nicolae Ceausescu. Ale już postaci
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego