Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 47
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
całkowitej dewastacji źródła jako tworu geologicznego, formowanego na przestrzeni kilkunastu tysięcy lat. Zniszczono siedlisko życia, naruszono rzeźbę terenu, zmieniono układ stosunków wodnych, który będzie miał wpływ na szatę roślinną. Obniżono poziom lustra wody i w ten sposób w dużym promieniu powstanie lej depresyjny, zostanie przesuszony teren, a konsekwencją tego będzie zubożenie i zmiana roślinności. Źródła zawsze były dla człowieka pewnym sacrum, czymś nietykalnym. Tutaj ktoś naruszył niepisane prawo nietykalności - mówi Marek Kot.
Wiosną pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przystąpią do rekultywacji terenu, lecz nigdy już nie będzie można przywrócić jego pierwotnego stanu. - Fragmenty calizny wapiennej, które przez szaleńców zostały odłamane, będziemy musieli
całkowitej dewastacji źródła jako tworu geologicznego, formowanego na przestrzeni kilkunastu tysięcy lat. Zniszczono siedlisko życia, naruszono rzeźbę terenu, zmieniono układ stosunków wodnych, który będzie miał wpływ na szatę roślinną. Obniżono poziom lustra wody i w ten sposób w dużym promieniu powstanie lej depresyjny, zostanie przesuszony teren, a konsekwencją tego będzie zubożenie i zmiana roślinności. Źródła zawsze były dla człowieka pewnym sacrum, czymś nietykalnym. Tutaj ktoś naruszył niepisane prawo nietykalności - mówi Marek Kot.<br>Wiosną pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przystąpią do rekultywacji terenu, lecz nigdy już nie będzie można przywrócić jego pierwotnego stanu. - Fragmenty calizny wapiennej, które przez szaleńców zostały odłamane, będziemy musieli
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego