Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
Organem doradczym Prezydenta w tym zakresie jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
Art. 35. 1. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prezydent w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej mianuje i zwalnia Szefa Sztabu Generalnego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódców okręgów wojskowych.
3. Prezydent na okres wojny mianuje i zwalnia Naczelnego Wodza.
Art. 36. 1. W razie zagrożenia zewnętrznego Państwa Prezydent może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ogłosić częściową lub powszechną mobilizację.
2. Organizację władz Państwa na czas stanu wojennego i inne skutki prawne wprowadzenia stanu wojennego określa ustawa.
Art. 37. 1
Organem doradczym Prezydenta w tym zakresie jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.<br> &lt;tit1&gt;Art. 35.&lt;/&gt; 1. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.<br> 2. Prezydent w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej mianuje i zwalnia Szefa Sztabu Generalnego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódców okręgów wojskowych.<br> 3. Prezydent na okres wojny mianuje i zwalnia Naczelnego Wodza.<br> &lt;tit1&gt;Art. 36.&lt;/&gt; 1. W razie zagrożenia zewnętrznego Państwa Prezydent może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ogłosić częściową lub powszechną mobilizację.<br> 2. Organizację władz Państwa na czas stanu wojennego i inne skutki prawne wprowadzenia stanu wojennego określa ustawa.<br> &lt;tit1&gt;Art. 37.&lt;/&gt; 1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego