Typ tekstu: Książka
Autor: Życiński Józef
Tytuł: Ziarno samotności
Rok: 1997
bowiem okres panowania marksistowskiej frazeologii służył zagłuszaniu sumień i uczył zachowań, w których rzadko pojawiały się wartościowania moralne. Odpowiedzialność za dramaty tamtych dni usiłuje się dziś umniejszać pojednawczą retoryką, która sugeruje, iż chrześcijańskie przebaczenie winno iść w parze z zanikiem pamięci. Tymczasem "przebaczyć" nie znaczy "zapomnieć". Miłość do grzesznika nie zwalnia z wyrazistej oceny moralnej grzechu i z obowiązku refleksji nad przyczynami zła.

ESTETYKA ZDRADY


W kręgu przyjaciół Jana Kotta, cytowanych po latach na kartach jego wspomnień, krew niewinnych przelaną w imię ideałów rewolucji proletariackiej usprawiedliwiano przy pomocy prostych sloganów: "Rewolucji nie da się robić czystymi rękami" oraz "Nie można zrobić
bowiem okres panowania marksistowskiej frazeologii służył zagłuszaniu sumień i uczył zachowań, w których rzadko pojawiały się wartościowania moralne. Odpowiedzialność za dramaty tamtych dni usiłuje się dziś umniejszać pojednawczą retoryką, która sugeruje, iż chrześcijańskie przebaczenie winno iść w parze z zanikiem pamięci. Tymczasem "przebaczyć" nie znaczy "zapomnieć". Miłość do grzesznika nie zwalnia z wyrazistej oceny moralnej grzechu i z obowiązku refleksji nad przyczynami zła.<br><br>&lt;tit1&gt;ESTETYKA ZDRADY&lt;/&gt;<br><br><br>W kręgu przyjaciół &lt;name type="person"&gt;Jana Kotta&lt;/&gt;, cytowanych po latach na kartach jego wspomnień, krew niewinnych przelaną w imię ideałów rewolucji proletariackiej usprawiedliwiano przy pomocy prostych sloganów: "&lt;q&gt;Rewolucji nie da się robić czystymi rękami&lt;/&gt;" oraz "&lt;q&gt;Nie można zrobić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego