Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Cosmopolitan
Nr: 12
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
według Instytutu Goethego):
1. ZD (Zertifikat Deutsch) - potwierdzający praktyczną znajomość języka.
2. ZMP (Zentrale Mittelstufenprźfung) - porównywany do FCE z angielskiego. Aby go zdać, trzeba swobodnie wypowiadać się po niemiecku, zarówno na piśmie, jak i w mowie (pomocny przy staraniach się o pracę w Niemczech).
3. ZOP (Zentrale Oberstufenprźfung) - dla zaawansowanych, zwalnia ze zdawania egzaminu wstępnego z języka na wyższe uczelnie w Niemczech.
4. KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) - zdają go najlepsi.
Egzaminy, które trzeba zdać, by powyższe dyplomy otrzymać, składają się z części pisemnej (wypracowanie, testy gramatyczne, sprawdzające rozumienie tekstu pisanego i mówionego) i ustnej. Możesz je zdawać w 19 ośrodkach w
według Instytutu Goethego): <br>1. ZD (Zertifikat Deutsch) - potwierdzający praktyczną znajomość języka. <br>2. ZMP (Zentrale Mittelstufenprźfung) - porównywany do FCE z angielskiego. Aby go zdać, trzeba swobodnie wypowiadać się po niemiecku, zarówno na piśmie, jak i w mowie (pomocny przy staraniach się o pracę w Niemczech).<br>3. ZOP (Zentrale Oberstufenprźfung) - dla zaawansowanych, zwalnia ze zdawania egzaminu wstępnego z języka na wyższe uczelnie w Niemczech. <br>4. KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) - zdają go najlepsi. <br>Egzaminy, które trzeba zdać, by powyższe dyplomy otrzymać, składają się z części pisemnej (wypracowanie, testy gramatyczne, sprawdzające rozumienie tekstu pisanego i mówionego) i ustnej. Możesz je zdawać w 19 ośrodkach w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego