Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacja o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
cały okres ubezpieczenia, chyba że w dokumencie ubezpieczenia określono inny termin opłacenia składki.
§ 24. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni - osoba fizyczna i 7 dni - osoba prawna, licząc od daty zawarcia umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
§ 25. Jeżeli umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub nastąpiło wygaśnięcie odpowiedzialności PZU SA, przed upływem końcowego terminu określonego w dokumencie ubezpieczenia, PZU SA dokonuje zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli PZU SA
cały okres ubezpieczenia, chyba że w dokumencie ubezpieczenia określono inny termin opłacenia składki.<br>§ 24. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni - osoba fizyczna i 7 dni - osoba prawna, licząc od daty zawarcia umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.<br>Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.<br>§ 25. Jeżeli umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub nastąpiło wygaśnięcie odpowiedzialności PZU SA, przed upływem końcowego terminu określonego w dokumencie ubezpieczenia, PZU SA dokonuje zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli PZU SA
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego