Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Literackie
Nr: 18
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1979
cała ludzkość, rozróżniamy wszakże jej uczestników. Marksiści są świadomi powagi sytuacji, ale widzą z niej wyjście w oparciu o doświadczenia krajów budujących socjalizm. Lewica mieszczańska owładnięta jest grozą położenia zbiorowego i ten typ reakcji psychicznej narzuca im zachowanie i wybór środków działania. Prawdopodobnie jest to wynik ogólniejszego uwarunkowania, na które zwraca uwagę Arnold Hauser:

Nie pomniejszamy zagrożeń, których jesteśmy w pełni świadomi; lecz rzeczywiście i nieobca jest nam dobra myśl. Widzimy bowiem nieteoretyczne i nie wyspekulowane na potrzebę chwili wyjście z kryzysu. W kulturze, która jako całość przeżywa kryzys, trwa już dziś realny, nabierający znaczenia proces jej przewartościowania i odrodzenia zarazem. Coraz
cała ludzkość, rozróżniamy wszakże jej uczestników. Marksiści są świadomi powagi sytuacji, ale widzą z niej wyjście w oparciu o doświadczenia krajów budujących socjalizm. Lewica mieszczańska owładnięta jest grozą położenia zbiorowego i ten typ reakcji psychicznej narzuca im zachowanie i wybór środków działania. Prawdopodobnie jest to wynik ogólniejszego uwarunkowania, na które zwraca uwagę &lt;name type="person"&gt;Arnold Hauser&lt;/&gt;:<br>&lt;gap&gt;<br> Nie pomniejszamy zagrożeń, których jesteśmy w pełni świadomi; lecz rzeczywiście i nieobca jest nam dobra myśl. Widzimy bowiem nieteoretyczne i nie wyspekulowane na potrzebę chwili wyjście z kryzysu. W kulturze, która jako całość przeżywa kryzys, trwa już dziś realny, nabierający znaczenia proces jej przewartościowania i odrodzenia zarazem. Coraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego