Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
niczego poznać i nie
poszukując 'oświecenia' - to jest to właśnie droga 'buddów' i patriarchów".
Według Aishina Imaedy błędny jest pogląd, iż Dogen rozwinął swoją
teorię 'jedności praktyki i oświecenia' jako opozycję do praktyki koanów.
Dogen podkreślał bowiem, że "w koanach jest wielkie przebudzenie",
i często komentował wypowiedzi dawnych mistrzów. Imaeda zwraca uwagę
na to, że w pismach Dogena nie ma bezpośredniej krytyki koanów,
z wyjątkiem cytowanego wyżej fragmentu Uwag do Skarbnicy Oka Prawdziwej
Dharmy (jap. Shobogenzo zuimonki) autorstwa Kouna Ejo (1198-1280),
który spisał zasłyszane przez siebie nauki Dogena. Mając na względzie inne
wypowiedzi Dogena, Imaeda sugeruje, iż to Koun Ejo , a
niczego poznać i nie <br>poszukując 'oświecenia' - to jest to właśnie droga 'buddów' i patriarchów".&lt;/&gt; <br>Według Aishina Imaedy błędny jest pogląd, iż Dogen rozwinął swoją <br>teorię 'jedności praktyki i oświecenia' jako opozycję do praktyki koanów. <br>Dogen podkreślał bowiem, że "w koanach jest wielkie przebudzenie", <br>i często komentował wypowiedzi dawnych mistrzów. Imaeda zwraca uwagę <br>na to, że w pismach Dogena nie ma bezpośredniej krytyki koanów, <br>z wyjątkiem cytowanego wyżej fragmentu Uwag do Skarbnicy Oka Prawdziwej <br>Dharmy (jap. Shobogenzo zuimonki) autorstwa Kouna Ejo (1198-1280), <br>który spisał zasłyszane przez siebie nauki Dogena. Mając na względzie inne <br>wypowiedzi Dogena, Imaeda sugeruje, iż to Koun Ejo , a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego