Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
podaż pieniądza znajduje się pod kontrolą banku centralnego, przyczynę inflacji upatruje się w błędnej polityce pieniężnej banku centralnego. W tej polityce należy również upatrywać środki ograniczenia inflacji. Najważniejszą rolę ma tu do spełnienia zmniejszenie dynamiki wzrostu podaży pieniądza.
Neoilościowa teoria inflacji nie jest wolna od pewnych wątpliwości. Krytycy tej teorii zwracają uwagę na monistyczne podejście do przyczyn inflacji występujące na jej gruncie. Pewne wątpliwości budzi również założenie o egzogenicznym charakterze podaży pieniądza. Z badań empirycznych wynika, że podaż pieniądza zależy nie tylko od decyzji banku centralnego, ale również od stanu koniunktury w gospodarce oraz od preferencji banków i ludności. Ponadto nawet gdyby
podaż pieniądza znajduje się pod kontrolą banku centralnego, przyczynę inflacji upatruje się w błędnej polityce pieniężnej banku centralnego. W tej polityce należy również upatrywać środki ograniczenia inflacji. Najważniejszą rolę ma tu do spełnienia zmniejszenie dynamiki wzrostu podaży pieniądza.<br>Neoilościowa teoria inflacji nie jest wolna od pewnych wątpliwości. Krytycy tej teorii zwracają uwagę na monistyczne podejście do przyczyn inflacji występujące na jej gruncie. Pewne wątpliwości budzi również założenie o egzogenicznym charakterze podaży pieniądza. Z badań empirycznych wynika, że podaż pieniądza zależy nie tylko od decyzji banku centralnego, ale również od stanu koniunktury w gospodarce oraz od preferencji banków i ludności. Ponadto nawet gdyby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego