Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
wydajności pracy środków transportowych.
W dążeniu do usprawnienia techniki i organizacji dostaw towarów do sieci detalicznej, a jednocześnie wygospodarowania dodatkowego potencjału przewozowego, resort handlu wewnętrznego opracował szczegółowe wytyczne, ustalające konkretne zadania i obowiązki poszczególnych ogniw organizacyjnych bezpośrednio zainteresowanych w zaopatrzeniu rynku, tj. hurtu, transportu i detalu.
Powyższe wytyczne, wprowadzone w życie zarządzeniem nr 106 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia31 lipca 1963 r., opierają się na następujących podstawowych zasadach:
- dostawy towarów do detalu winny być dokonywane według rejonów i w ustalonych terminach;
- towary w drobnych opakowaniach lub luzem powinny być pakowane w pojemniki handlowe lub zbiorcze opakowania transportowe z zamknięciem zabezpieczonym plombą
wydajności pracy środków transportowych.<br>W dążeniu do usprawnienia techniki i organizacji dostaw towarów do sieci detalicznej, a jednocześnie wygospodarowania dodatkowego potencjału przewozowego, resort handlu wewnętrznego opracował szczegółowe wytyczne, ustalające konkretne zadania i obowiązki poszczególnych ogniw organizacyjnych bezpośrednio zainteresowanych w zaopatrzeniu rynku, tj. hurtu, transportu i detalu.<br>Powyższe wytyczne, wprowadzone w życie zarządzeniem nr 106 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia31 lipca 1963 r., opierają się na następujących podstawowych zasadach:<br>- dostawy towarów do detalu winny być dokonywane według rejonów i w ustalonych terminach;<br>- towary w drobnych opakowaniach lub luzem powinny być pakowane w pojemniki handlowe lub zbiorcze opakowania transportowe z zamknięciem zabezpieczonym plombą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego