Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
warstwy komórek zupełnie płaskich o kształcie wydłużonym, mających owalne jądra i układających się równolegle do długiej osi naczynia. W naczyniach włosowatych o ścianie ciągłej (ryc. 6) komórki te ściśle przylegają do siebie. Granice międzykomórkowe, które dają się uwidocznić za pomocą azotanu srebra, przedstawiają się jako linie o przebiegu falistym lub zygzakowatym. Powierzchnia komórek może być niejednokrotnie powiększona przez wypustki cytoplazmatyczne, niedostrzegalne pod mikroskopem optycznym (microvilli), które wnikają do światła naczynia. Badania przeprowadzone za pomocą mikroskopu elektronowego wykazały, że w pewnych narządach (wątroba, gruczoły dokrewne, kosmki jelitowe, kłębki naczyniowe nerek) komórki śródbłonka w miejscach, gdzie nie ma jądra komórkowego, mają małe otworki
warstwy komórek zupełnie płaskich o kształcie wydłużonym, mających owalne jądra i układających się równolegle do długiej osi naczynia. W naczyniach włosowatych o ścianie ciągłej (ryc. 6) komórki te ściśle przylegają do siebie. Granice międzykomórkowe, które dają się uwidocznić za pomocą azotanu srebra, przedstawiają się jako linie o przebiegu falistym lub zygzakowatym. Powierzchnia komórek może być niejednokrotnie powiększona przez wypustki <page nr=24> cytoplazmatyczne, niedostrzegalne pod mikroskopem optycznym (microvilli), które wnikają do światła naczynia. Badania przeprowadzone za pomocą mikroskopu elektronowego wykazały, że w pewnych narządach (wątroba, gruczoły dokrewne, kosmki jelitowe, kłębki naczyniowe nerek) komórki śródbłonka w miejscach, gdzie nie ma jądra komórkowego, mają małe otworki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego