Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
one po raz pierwszy zauważone przez niemieckiego statystyka Ernesta Engla (1821-1896) i dlatego noszą nazwę praw Engla, a ich graficzne odzwierciedlenie - krzywych Engla.

Pierwsza prawidłowość dotyczy relacji między wzrostem dochodu a wydatkami na żywność. Badając budżety gospodarstw domowych Engel stwierdził, że wraz ze wzrostem dochodu spada udział wydatków na żywność. Oznacza to, że wydatki na żywność rosną w tempie wolniejszym od przyrostu dochodu, czyli względna zmiana popytu na żywność jest mniejsza od względnej zmiany dochodu. Współczynnik dochodowej elastyczności popytu na żywność zawarty jest w przedziale (rys. 4.13a).
Inaczej zachowują się wydatki na odzież i mieszkanie. Udział tych wydatków na
one po raz pierwszy zauważone przez niemieckiego statystyka Ernesta Engla (1821-1896) i dlatego noszą nazwę praw Engla, a ich graficzne odzwierciedlenie - krzywych Engla.<br><br>Pierwsza prawidłowość dotyczy relacji między wzrostem dochodu a wydatkami na żywność. Badając budżety gospodarstw domowych Engel stwierdził, że wraz ze wzrostem dochodu spada udział wydatków na żywność. Oznacza to, że wydatki na żywność rosną w tempie wolniejszym od przyrostu dochodu, czyli względna zmiana popytu na żywność jest mniejsza od względnej zmiany dochodu. Współczynnik dochodowej elastyczności popytu na żywność zawarty jest w przedziale &lt;gap&gt; (rys. 4.13a).<br>Inaczej zachowują się wydatki na odzież i mieszkanie. Udział tych wydatków na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego