Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
gminy - zadawalające.
Duże szanse wyjścia z bezrobocia, szczególnie dla ludzi młodych, stwarzają, co raz szerzej otwierane dla Polaków, rynki pracy w krajach Europy Zachodniej. Jest to jedno z dobrodziejstw, które przyniosła nam akcesja do Unii Europejskiej.
Dużo dobrego w 2004 roku wydarzyło się dla polskiego rolnictwa. Polskie rolnictwo oraz rynek żywności integrują się z rynkiem wspólnoty europejskiej. Polscy rolnicy otrzymali dopłaty obszarowe oraz do produkcji rolnej. Korzystają w szerokim zakresie z pomocy finansowej Unii Europejskiej na rozwój i modernizację swoich gospodarstw rolnych. Odnoszą korzyści ze sprzedaży produktów rolnych na rynkach krajów Europy Zachodniej. Wszystko to dobrze wróży polskiemu rolnictwu na przyszłość
gminy - zadawalające. <br>Duże szanse wyjścia z bezrobocia, szczególnie dla ludzi młodych, stwarzają, co raz szerzej otwierane dla Polaków, rynki pracy w krajach Europy Zachodniej. Jest to jedno z dobrodziejstw, które przyniosła nam akcesja do Unii Europejskiej. <br>Dużo dobrego w 2004 roku wydarzyło się dla polskiego rolnictwa. Polskie rolnictwo oraz rynek żywności integrują się z rynkiem wspólnoty europejskiej. Polscy rolnicy otrzymali dopłaty obszarowe oraz do produkcji rolnej. Korzystają w szerokim zakresie z pomocy finansowej Unii Europejskiej na rozwój i modernizację swoich gospodarstw rolnych. Odnoszą korzyści ze sprzedaży produktów rolnych na rynkach krajów Europy Zachodniej. Wszystko to dobrze wróży polskiemu rolnictwu na przyszłość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego