Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 16
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
zawodowych, w trakcie nauki mogą uzyskać prawo jazdy kat. B. Technikum przygotowuje do pracy w służbie weterynaryjnej oraz w przemyśle rolno-spożywczym. Daje możliwość kontynuacji kształcenia na studiach wyższych.
5-letni cykl nauki ma również technikum technologii żywności. W programie nauczania są między innymi takie przedmioty jak: technologia, mikrobiologia, analiza żywności, podstawy ekonomii, zarządzania firmą czy marketingu. Szkoła daje możliwość uzyskania prawa jazdy. Przygotowuje do pracy w laboratoriach analitycznych zakładów przemysłowych oraz w stacjach sanit.-epidemiologicznych. Po zdaniu matury można kontynuować naukę na studiach wyższych.
Tych, którzy chcą po ukończeniu szkoły prowadzić własną kawiarnię czy bar, bądź założyć gospodarstwo agroturystyczne - najlepiej
zawodowych, w trakcie nauki mogą uzyskać prawo jazdy kat. B. Technikum przygotowuje do pracy w służbie weterynaryjnej oraz w przemyśle rolno-spożywczym. Daje możliwość kontynuacji kształcenia na studiach wyższych.<br>5-letni cykl nauki ma również technikum technologii żywności. W programie nauczania są między innymi takie przedmioty jak: technologia, mikrobiologia, analiza żywności, podstawy ekonomii, zarządzania firmą czy marketingu. Szkoła daje możliwość uzyskania prawa jazdy. Przygotowuje do pracy w laboratoriach analitycznych zakładów przemysłowych oraz w stacjach sanit.-epidemiologicznych. Po zdaniu matury można kontynuować naukę na studiach wyższych.<br>Tych, którzy chcą po ukończeniu szkoły prowadzić własną kawiarnię czy bar, bądź założyć gospodarstwo agroturystyczne - najlepiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego