Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
pożądanych przez państwo przekonań; odcięci od świata zewnętrznego i stale zmuszani do coraz to nowych świadczeń mieli - w założeniach twórców eksperymentu - zatracić wszelką więź z polskością.

Pod koniec lat dwudziestych na całym obszarze ZSRR rozpoczął się proces kolektywizacji wsi, połączony ze stosowaniem przymusu i terroru fizycznego przy ściąganiu ostatnich zapasów żywności i odbieraniu chłopom ziemi. Wielu ludzi umierało wówczas z głodu. Opór Polaków przeciwko kolektywizacji spowodował, że w drugiej połowie lat trzydziestych władze rozpoczęły masowe wywózki. Do polskich wsi wkraczały oddziały NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, następca Czeka): ludność aresztowano i wrzucano do bydlęcych wagonów, w których pozostawała przez długie tygodnie
pożądanych przez państwo przekonań; odcięci od świata zewnętrznego i stale zmuszani do coraz to nowych świadczeń mieli - w założeniach twórców eksperymentu - zatracić wszelką więź z polskością.<br><br>Pod koniec lat dwudziestych na całym obszarze ZSRR rozpoczął się proces kolektywizacji wsi, połączony ze stosowaniem przymusu i terroru fizycznego przy ściąganiu ostatnich zapasów żywności i odbieraniu chłopom ziemi. Wielu ludzi umierało wówczas z głodu. Opór Polaków przeciwko kolektywizacji spowodował, że w drugiej połowie lat trzydziestych władze rozpoczęły masowe wywózki. Do polskich wsi wkraczały oddziały NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, następca Czeka): ludność aresztowano i wrzucano do bydlęcych wagonów, w których pozostawała przez długie tygodnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego