Typ tekstu: Książka
Autor: Bendyk Edwin
Tytuł: Zatruta studnia
Rok: 2002
przypadki. Pierwszy to milenarystyczny ruch przekonanych, że 1 stycznia 2000 roku na skutek błędu informatycznego w zapisie daty w systemach komputerowych (pierworodnego grzechu z zarania epoki Wielkiej Informatyzacji) nastąpi Apokalipsa. Wyznawcy tej sekty porzucali zagrożone zagładą miasta i przenosili się do budowanych z dala od wszelkiej cywilizacji schronów wypełnionych zapasami żywności i wody. Nurt drugi to sekty trans- i posthumanistów, wierzących, że już niedługo nastąpi czas ostatecznego wyzwolenia z ograniczeń ludzkiego ciała i umysłu, nadejdzie prawdziwa nieśmiertelność. Najzagorzalsi wyznawcy, w obawie, że mogą nie dotrwać w naturalnym stanie, każą się hibernować (patrz rozdział "Nowy, jeszcze wspanialszy świat").
Przełomowy dla rozwoju techgnozy
przypadki. Pierwszy to milenarystyczny ruch przekonanych, że 1 stycznia 2000 roku na skutek błędu informatycznego w zapisie daty w systemach komputerowych (pierworodnego grzechu z zarania epoki Wielkiej Informatyzacji) nastąpi Apokalipsa. Wyznawcy tej sekty porzucali zagrożone zagładą miasta i przenosili się do budowanych z dala od wszelkiej cywilizacji schronów wypełnionych zapasami żywności i wody. Nurt drugi to sekty trans- i posthumanistów, wierzących, że już niedługo nastąpi czas ostatecznego wyzwolenia z ograniczeń ludzkiego ciała i umysłu, nadejdzie prawdziwa nieśmiertelność. Najzagorzalsi wyznawcy, w obawie, że mogą nie dotrwać w naturalnym stanie, każą się hibernować (patrz rozdział "Nowy, jeszcze wspanialszy świat").<br>Przełomowy dla rozwoju &lt;orig&gt;techgnozy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego