Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ekonomiczne
Rok: 2004
dostosowanie się do norm technologicznych wyznaczanych przez UE. Nie oznacza to wcale, że np. żywność w krajach Unii jest zdrowsza. Przeciwnie, stopień chemizacji polskiego rolnictwa jest dużo niższym, a żywność tańsza. Gdyby zostały zachowane reguły wolnego rynku, żywność ta okazałaby się o wiele bardziej konkurencyjna w porównaniu z produkowaną przemysłową żywności sprzedawaną w UE.
Kolejną sprawą jest deregulacja rynku usług. Doktryna liberalizmu zakład, że wszystkie usługi, takie jak: transport publiczny, szkolnictwo, sieć energetyczną i wodociągową, należy sprzedać tym, co błędnie jest nazywane "wolnym rynkiem". O przetrwaniu lokalnych połączeń kolejowych decydować ma tylko i wyłącznie zysk. Na nic się zdają doświadczenia krajów
dostosowanie się do norm technologicznych wyznaczanych przez UE. Nie oznacza to wcale, że np. żywność w krajach Unii jest zdrowsza. Przeciwnie, stopień chemizacji polskiego rolnictwa jest dużo niższym, a żywność tańsza. Gdyby zostały zachowane reguły wolnego rynku, żywność ta okazałaby się o wiele bardziej konkurencyjna w porównaniu z produkowaną przemysłową żywności sprzedawaną w UE.<br>Kolejną sprawą jest deregulacja rynku usług. Doktryna liberalizmu zakład, że wszystkie usługi, takie jak: transport publiczny, szkolnictwo, sieć energetyczną i wodociągową, należy sprzedać tym, co błędnie jest nazywane "wolnym rynkiem". O przetrwaniu lokalnych połączeń kolejowych decydować ma tylko i wyłącznie zysk. Na nic się zdają doświadczenia krajów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego