Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Oznacza to konieczność tworzenia krajowych gospodarek zasobami wodnymi i programów ich ochrony.

Przeciwdziałanie procesowi pustynnienia i suszy

Wobec postępującego procesu pustynnienia gleby należy:
- stosować odpowiednie metody konserwacji gleby,
- powiększać obszar lasów,
- zwiększać okrywę roślinną,
- rehabilitować spustynnione tereny,
- zapewniać środki egzystencji mieszkańcom na terenach zagrożonych pustynnieniem, np. przez ulepszanie systemów produkcji żywności,
- rozwijać narodowe strategie działań przygotowawczych zakładających uodpornienie na suszę ekosystemów produkujących żywność.

Ochrona lasów

Przyjęte po raz pierwszy zasady dla lasów omówiono w rozdziale IV.

Ochrona różnorodności biologicznej

Definicja różnorodności biologicznej brzmi: zróżnicowanie wszystkich możliwych żywych organizmów, z uwzględnieniem między innymi: ekosystemów lądowych, morskich oraz innych wodnych i zespołów ekologicznych
Oznacza to konieczność tworzenia krajowych gospodarek zasobami wodnymi i programów ich ochrony.<br><br>&lt;tit&gt;Przeciwdziałanie procesowi pustynnienia i suszy&lt;/&gt;<br><br>Wobec postępującego procesu pustynnienia gleby należy:<br>- stosować odpowiednie metody konserwacji gleby,<br>- powiększać obszar lasów,<br>- zwiększać okrywę roślinną,<br>- rehabilitować spustynnione tereny,<br>- zapewniać środki egzystencji mieszkańcom na terenach zagrożonych pustynnieniem, np. przez ulepszanie systemów produkcji żywności,<br>- rozwijać narodowe strategie działań przygotowawczych zakładających uodpornienie na suszę ekosystemów produkujących żywność.<br><br>&lt;tit&gt;Ochrona lasów&lt;/&gt;<br><br>Przyjęte po raz pierwszy zasady dla lasów omówiono w rozdziale IV. <br><br>&lt;tit&gt;Ochrona różnorodności biologicznej&lt;/&gt;<br><br>Definicja różnorodności biologicznej brzmi: zróżnicowanie wszystkich możliwych żywych organizmów, z uwzględnieniem między innymi: ekosystemów lądowych, morskich oraz innych wodnych i zespołów ekologicznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego