Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
przestrzennego i zarządzania winien być integrowany. Należy promować programy zmierzające do najlepszego wykorzystania gruntu. Do działań tych powinny być włączone społeczności lokalne. Dotyczy to zagadnień eksploatacji górniczej, uprawy roli, urbanizacji itp.
Szczególnie ważne jest stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i rozwoju wsi. Ma to doprowadzić do:
- zwiększenia produkcji żywności,
- promocji zdrowej żywności.
Należy tworzyć warunki zatrudnienia poza gospodarstwami rolnymi, np. poprzez rozwój przemysłu wiejskiego, kultur wodnych i rybołówstwa, drobne rzemiosło, rekreację i turystykę.

Zarządzanie odpadami stałymi i płynnymi

Lawinowo rosnąca ilość odpadów przemysłowych i komunalnych wymaga podejmowania szybkich działań, takich jak:
- minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów,
- maksymalizowanie wykorzystania odpadów, recykling
przestrzennego i zarządzania winien być integrowany. Należy promować programy zmierzające do najlepszego wykorzystania gruntu. Do działań tych powinny być włączone społeczności lokalne. Dotyczy to zagadnień eksploatacji górniczej, uprawy roli, urbanizacji itp.<br>Szczególnie ważne jest stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i rozwoju wsi. Ma to doprowadzić do:<br>- zwiększenia produkcji żywności,<br>- promocji zdrowej żywności.<br>Należy tworzyć warunki zatrudnienia poza gospodarstwami rolnymi, np. poprzez rozwój przemysłu wiejskiego, kultur wodnych i rybołówstwa, drobne rzemiosło, rekreację i turystykę.<br><br>&lt;tit&gt;Zarządzanie odpadami stałymi i płynnymi&lt;/&gt;<br><br>Lawinowo rosnąca ilość odpadów przemysłowych i komunalnych wymaga podejmowania szybkich działań, takich jak:<br>- minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów,<br>- maksymalizowanie wykorzystania odpadów, recykling
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!