Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
metalurgicznych i innych dużych zakładów przemysłowych,
- dwutlenek siarki i inne gazy, zwłaszcza w połączeniu z pyłem.
Inne zagrożenia dla zdrowia stanowią:
- azotany rozpuszczone w wodzie, pochodzące z niewłaściwie zaprojektowanych i źle utrzymanych obór dla zwierząt oraz z przedsiębiorstw rolniczych, niewłaściwego stosowania nawozów sztucznych i z wiejskich szamb,
- zanieczyszczenia zawarte w żywności i wodzie, zwłaszcza tam, gdzie metale ciężkie lub toksyczne związki chemiczne zagrażają dostawom wody pitnej bezpośrednio bądź pośrednio - przez złą gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i promieniotwórczymi.
Jednakże zdrowie człowieka nie stanowi jedynego kryterium uznawania priorytetów. W pewnych rejonach ważne znaczenie mają:
- straty gospodarcze powodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem majątku trwałego oraz straty
metalurgicznych i innych dużych zakładów przemysłowych,<br>- dwutlenek siarki i inne gazy, zwłaszcza w połączeniu z pyłem.<br>Inne zagrożenia dla zdrowia stanowią:<br>- azotany rozpuszczone w wodzie, pochodzące z niewłaściwie zaprojektowanych i źle utrzymanych obór dla zwierząt oraz z przedsiębiorstw rolniczych, niewłaściwego stosowania nawozów sztucznych i z wiejskich szamb,<br>- zanieczyszczenia zawarte w żywności i wodzie, zwłaszcza tam, gdzie metale ciężkie lub toksyczne związki chemiczne zagrażają dostawom wody pitnej bezpośrednio bądź pośrednio - przez złą gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i promieniotwórczymi.<br>Jednakże zdrowie człowieka nie stanowi jedynego kryterium uznawania priorytetów. W pewnych rejonach ważne znaczenie mają:<br>- straty gospodarcze powodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem majątku trwałego oraz straty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego