Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Ochrona środowiska i ekorozwój". Treść tego rozdziału jest następująca:

"CELE
Rząd stawia przed sobą następujące cele na lata 1995-1998:
- wprowadzanie do polityki społeczno-gospodarczej kraju zasad zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju);
- lepsze niż dotąd rozpoznanie zagrożeń środowiska, m.in. przez doskonalenie monitoringu zanieczyszczeń, w szczególności zanieczyszczeń użytków rolnych, surowców żywnościowych i żywności;
- pogłębienie i rozszerzenie zakresu odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za zanieczyszczenia środowiska. Liczne podmioty gospodarcze prowadząc nieprawidłową gospodarkę zasobami przyrody powodują nieuzasadniony wzrost bieżących, a także przyszłych kosztów społecznych, których nie ponoszą lub ponoszą je tylko częściowo. Nie powodując gwałtownych zagrożeń nadmiernym obciążeniem podmiotów o przestarzałych technologiach, wymuszane będą jednak stopniowe inwestycje
Ochrona środowiska i ekorozwój". Treść tego rozdziału jest następująca:<br><br> &lt;q&gt;"CELE<br>Rząd stawia przed sobą następujące cele na lata 1995-1998:<br>- wprowadzanie do polityki społeczno-gospodarczej kraju zasad zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju);<br>- lepsze niż dotąd rozpoznanie zagrożeń środowiska, m.in. przez doskonalenie monitoringu zanieczyszczeń, w szczególności zanieczyszczeń użytków rolnych, surowców żywnościowych i żywności;<br>- pogłębienie i rozszerzenie zakresu odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za zanieczyszczenia środowiska. Liczne podmioty gospodarcze prowadząc nieprawidłową gospodarkę zasobami przyrody powodują nieuzasadniony wzrost bieżących, a także przyszłych kosztów społecznych, których nie ponoszą lub ponoszą je tylko częściowo. Nie powodując gwałtownych zagrożeń nadmiernym obciążeniem podmiotów o przestarzałych technologiach, wymuszane będą jednak stopniowe inwestycje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego