Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: druki urzędowe
Rok: 2000
biochemia i biofizyka,
P-6.2 weterynaria i zootechnika, w tym higiena produktów żywnościowych,
P-6.3 agronomia, w tym: uprawa, nawożenie i hodowla roślin rolniczych i ogrodniczych, fitopatologia, mechanizacja rolnictwa, ekonomika produkcji rolniczej,
P-6.4 nauka o żywności i żywieniu, w tym:
technologia produkcji żywności, surowce naturalne, konserwacja żywności, zasady żywienia ludzi, inżynieria bioprocesowa,
P-6.5 leśnictwo i kształtowanie środowiska naturalnego, w tym: zagospodarowanie, hodowla i ochrona lasów, surowce drzewne, gospodarka wodna dla celów rolniczych i leśnych, rekultywacja gruntów, ochrona środowiska rolniczego i leśnego.
7/ Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T -7):
T -7.1 mechanika, w tym
biochemia i biofizyka, <br>P-6.2 weterynaria i zootechnika, w tym higiena produktów żywnościowych, <br>P-6.3 agronomia, w tym: uprawa, nawożenie i hodowla roślin rolniczych i ogrodniczych, fitopatologia, mechanizacja rolnictwa, ekonomika produkcji rolniczej, <br>P-6.4 nauka o żywności i żywieniu, w tym:<br>technologia produkcji żywności, surowce naturalne, konserwacja żywności, zasady żywienia ludzi, inżynieria bioprocesowa, <br>P-6.5 leśnictwo i kształtowanie środowiska naturalnego, w tym: zagospodarowanie, hodowla i ochrona lasów, surowce drzewne, gospodarka wodna dla celów rolniczych i leśnych, rekultywacja gruntów, ochrona środowiska rolniczego i leśnego.<br>7/ Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T -7):<br>T -7.1 mechanika, w tym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego