Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami
 
Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami Książka
Jeden z największych słowników frazeologicznych. Zawiera ponad 17 000 związków wyrazowych ilustrowanych 12 000 cytatów. Obejmuje też prawie 500 przysłów i 2000 sentencji, wyrażeń i zwrotów obcojęzycznych.
 
 
AUTORZY
oprac. Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz
 
ZAWARTOŚĆ
Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami
●  związki frazeologiczne i przysłowia funkcjonujące we współczesnej polszczyźnie opatrzone definicjami
●  cytaty z tekstów literackich i prasowych ilustrujące użycie i znaczenie danego związku
●  sentencje, wyrażenia i zwroty obcojęzyczne z objaśnieniami
●  system odsyłaczy ułatwiający odnalezienie poszukiwanego związku
●  kwalifikatory stylistyczne (pot., książk, wulg., posp.)
 
RECENZJE
Z recenzji prof. Jerzego Podrackiego: „Związki frazeologiczne stanowią nieodłączny i bardzo cenny fragment leksyki w każdym języku. Ich powiązania z historią, cywilizacją i kulturą narodu są powszechnie znane (m. in. utrwalony w języku obraz świata, antropocentryzm, wartościowanie). Zbiory frazeologizmów służą celom praktycznym (użytkowym i dydaktycznym) i naukowym. Jak pisał przed laty Stanisław Skorupka – «tak szeroko rozumiany słownik frazeologiczny powinien pełnić funkcje również stylistyczne i pomagać w formułowaniu myśli i w różnorodnym ujmowaniu ich w szatę językową».
(...) Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami (...), największy bodaj spośród dotychczasowych, jest pozycją bardzo potrzebną, wartościową i dobrze wpisuje się w piękną tradycję polskiej leksykografii.”
 
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zachęcamy do zakupu w sklepie
 
GALERIA PRODUKTU
Słownik: hasła. Choć brzuch ma każdy, to czy każdy może z nim chodzić?
Słownik: hasła. Reszta jest milczeniem i inne frazeologizmy.
Sentencje obcojęzyczne
Sentencje obcojęzyczne