Encyklopedie i słowniki – książki

Encyklopedie i słowniki – książki
Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą EncyklopediiSłowników Wydawnictwa Naukowego PWN w tradycyjnej formie książki. Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami w niemal wszystkich dziedzinach nauki, umożliwiamy dostęp do setek tysięcy definicji, synonimów, przykładowych zdań, porad językowych oraz tłumaczeń na wiele języków.
 
  • Największy słownik ortograficzny PWN, obejmujący ponad 140 000 haseł. Zgodny z najnowszymi zmianami w ortografii.
  • Zawiera 500 000 znaczeń, wyrazów, typowych połączeń wyrazowych, fraz i idiomów. Uwzględnia słownictwo ogólne i terminy specjalistyczne. Oparty na korpusie współczesnej polszczyzny (Korpus Języka Polskiego PWN).
  • Zawiera 395 000 znaczeń wyrazów, typowych połączeń wyrazowych, fraz i idiomów. Opisuje słownictwo ogólne i terminy specjalistyczne. Uwzględnia nowe zasady pisowni niemieckiej.
  • Najobszerniejszy słownik polsko-rosyjski na polskim rynku. Opisuje słownictwo neutralne i potoczne oraz terminy z najrozmaitszych dziedzin nauki, kultury, techniki i działalności gospodarczej, a także nazwy własne, w tym nazwiska. Podaje nie tylko odpowiedniki pojedynczych słów, ale także trudnych do oddania w obcym języku konstrukcji, połączeń wyrazowych i związków frazeologicznych. Opracowany zwięźle i przejrzyście, bez zbędnej symboliki leksykograficznej. Pomaga uniknąć wielu pułapek wynikających ze zwodniczego podobieństwa obu języków.
  • Największy słownik poprawnościowy: wskazuje, jak mówić i pisać poprawnie, przestrzega przed błędami. Opisuje 30 000 haseł. Podaje 26 000 komentarzy normatywnych. Rozróżnia dwie normy językowe: wzorcową i użytkową – kwalifikuje wyrazy odpowiednio do sytuacji, w których mogą być używane. Zawiera obszerny blok haseł problemowych.
  • Największy na polskim rynku słownik rosyjsko-polski. Opracowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Bydgoskiej. Rejestruje słownictwo oficjalne i potoczne epoki wolnego rynku, integracji europejskiej, globalizacji.
  • Słownik zawiera ponad 80 000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów połączonych za pomocą prawie 180 000 relacji. Grupuje wyrazy według znaczenia i pomaga znaleźć słowo o znaczeniu identycznym lub pokrewnym, które najlepiej oddaje zamierzony sens wypowiedzi. Dzięki temu ułatwia tworzenie tekstów.
  • Zawiera 40 000 haseł, podaje formy odmiany i wyrazy pochodne, a także obszerne informacje o pochodzeniu wyrazów.