20 km – 20km

20 km – 20km
25.04.2001
Czy między wartością liczbową a jednostką miary wstawiamy pełną spację, czy piszemy bez spacji? (20 km czy 20km). A moze wstawiamy „półspację”?
W ortografii nie istnieje podział na spacje” i „półspacje”. Pisząc na komputerze, między liczbę a skrót jednostki miary warto wstawiać tzw. spację niedzieloną, która zapobiega niezręcznemu w tym miejscu podziałowi tekstu na granicy wierszy. W piśmie ręcznym używamy oczywiście zwykłego odstępu.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego