2014-kąt

 
2014-kąt
3.06.2014
Nie potrafiłam tego znaleźć: jak poprawnie rozwinąć liczebniki w nazwach nietypowych wielokątów, np. 1758-kąt, 2014-kąt?
Trudno powoływać się tu na zwyczaj, już prędzej na inne wyrazy tworzone od rzeczowników, np. tysiącsiedemsetpięćdziesięcioośmioletni (łatwiej to powiedzieć niż napisać). Kierując się analogią, można więc zaproponować następujące zapisy słowne dla przykładów podanych w pytaniu: tysiącsiedemsetpięćdziesięcioośmiokąt i dwatysiąceczternastokąt.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego