mój i swój

mój i swój
13.07.2009
13.07.2009
Czy zaimki dzierżawcze mój i swój można stosować zamiennie, czy też istnieje pomiędzy nimi jakaś różnica?
Zaimka swój oczywiście nie da się zawsze zamienić na mój, np. „Pilnuj swoich spraw” albo „Każdy jest kowalem swojego losu”. O takiej zamianie można by mówić tylko wtedy, gdy przez słowo swój jest określany – bezpośrednio lub pośrednio – rzeczownik składniowo zależny od czasownika w 1. osobie liczby pojedynczej, np. „Lubię swoją pracę”, „Myślę o swojej pracy”, „Myślę o wynikach swojej pracy”. Jednak i wtedy w wyniku zamiany może powstać wersja gorsza, por. „Mam swoje powody” i „Mam moje powody”. W praktyce więc, jeśli tylko istnieje możliwość użycia zaimka swój, lepiej mu dać pierwszeństwo.
Warto zauważyć, że również odwrotna zamiana – mój na swój – z powodów wyżej wymienionych nie zawsze skutkuje. Na przykład zdania „Moja siostra dobrze gotuje” nie zamienimy na „Swoja siostra dobrze gotuje”.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego