koper

 
koper
30.10.2009
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o poinformowanie mnie, czy przypadkiem koper – nazwa rośliny dodawanej do smaku – nie jest w jakiś sposób etymologicznie spokrewniona z greckim kopros, czyli 'gnój'?
Etymolodzy (m.in. A. Brückner, F. Sławski, A Bańkowski, W .Boryś) zgodnie podają, że koper (kopr) jest wyrazem rodzimym, prasłowiańskim. Roślina ta odznacza się ostrym smakiem i swoistym zapachem. Te dwie cechy mogły być – zdaniem F. Sławskiego – podstawą jej nazwy. Pierwotna postać to *koprъ ‘ukrop, war’ bądź też w wyniku rozpodobnienia krop-rъ (w nawiązaniu do *kropiłapokrzywa).
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego