fortepianista

 
fortepianista
24.11.2009
Szanowni Państwo,
jeszcze Chopin używał w listach słowa fortepianista. Chciałbym się dowiedzieć, czy wyraz ten może być dziś wciąż używany – mimo że nie jest notowany we współczesnych słownikach.
Owszem, można używać fortepianisty jako elementu stylizacji językowej, por. „Przebywał tu nadworny fortepianista, Wincenty Lessel (...)” (fragment książki Pisarze polskiego oświecenia pod red. B. Gomulickiej – publikacji wprawdzie dotyczącej epoki odległej, ale napisanej językiem współczesnym). Jeśli chodzi o duże współczesne słowniki (np. 4-tomowy Uniwersalny słownik języka polskiego, a tym bardziej 50-tomowy Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny), to fortepianisty w nich żal – powinien się pojawić z kwalifikatorem przestarz. Ostatni fortepianistę zanotował bodaj Doroszewski, ale jego słownik coraz trudniej nazywać współczesnym.
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego