sakroturystyka

 
sakroturystyka
1.12.2009
Przeczytałem ostatnio w prasie artykuł o sacroturystyce i sacroturystach. Czy te wyrazy tak powinno się pisać? Wątpliwości budzi niejednorodność: pierwszy składnik, sacro, jest przez c, choć mamy w języku polskim takie wyrazy jak sakramentka czy sakryfikować i można by było napisać przez k, drugi zaś (turysta) ma pisownię naszą, nie obcą. Z drugiej strony mamy połowicznie spolszczonych kick boksera i casanowę...
Chodzi tu o łacińskiego pochodzenia cząstkę sacr-, którą znamy z wielu spolszczonych wyrazów, prócz wymienionych w pytaniu są to m.in. sakra (biskupia), sakralny, sakrament. Przykłady pokazują, że wyrazy, o które Pan pyta, należy spolszczyć w pisowni, najlepiej konsekwentnie, a więc powinno być sakroturystyka i sakroturysta.
Jan Grzenia

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego