nazwy pokrewieństwa

 
nazwy pokrewieństwa
19.06.2002
Proszę o wyjaśnienie czy w języku polskim jest określenie, jak powinni się nazywać wzajemnie rodzice, których dzieci są małżeństwem. Czy potrzeba mówić ojciec mojego zięcia itp., czy można to wyrazić jednym słowem?
We współczesnej polszczyźnie ogólnej nie ma jednego określenia nazywającego relacje wobec siebie rodziców męża i rodziców żony. W niektórych gwarach ludowych zachowały się w tym znaczeniu dawne określenia swak, swakowie oraz swojak, swojacy. Trzeba przy tym dodać, że były to wyrazy wieloznaczne, oznaczały zarówno ogólne ‘krewniak, powinowaty’, jak i konkretne stopnie ‘stryj’, ‘wuj’, ‘swat’; były również stosowane jako formy grzecznościowe do starszych mężczyzn. Jak podaje staropolski leksykograf, Jan Mączyński, wyraz swak był nawet odpowiednikiem łac. rivalis, czyli synonimem „szampierza w miłości”.
A zatem w przedstawionej w pytaniu sytuacji można powiedzieć: ojciec mojego zięcia lub teść mojej córki, lub – archaizując nieco – swak.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego