Laska, las, laser

Laska, las, laser
19.12.2015
19.12.2015
Czy wyrazy laska, laser należą do rodziny wyrazu las?
Każdy z tych wyrazów ma inne pochodzenie. Laska i las to wyrazy słowiańskie, a laser jest zapożyczeniem.
Laska wywodzi się od prasłowiańskiej nazwy leszczyny (*lěska) – współczesne znaczenie rozwinęło w następujący sposób: ‘leszczyna’ > ‘kij z leszczyny’ > ‘kij do podpierania się’.
Las jest kontynuantem prasłowiańskiego rzeczownika *lěsъ, który przez wieki nie zmienił znaczenia.
Rzeczownik laser zaś to zapożyczenie z języka angielskiego, w którym powstał jako akronim (skrótowiec) wyrażenia Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (dosł. ‘wzmacnianie światła przez stymulowaną emisję promieniowania’).
Tak więc te trzy wyrazy, choć podobne pod względem formy, należą do trzech różnych rodzin.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego