formy potencjalne

 
formy potencjalne
2.01.2003
Szanowni Państwo!
grając w scrabble, spotkałam sie z określeniem uważałom i uważałoś – ponoć jako odmiana czasownika uważać w czasie przeszłym rodzaju nijakiego. Powiedziano mi, iż jest to forma potencjalna i być może niedługo zostanie uznana za powszechną. Jakoś nie mogę sobie tego przyswoić. Czy to samo objęłoby np. czasowniki: pisać, mówić, czytać? Moim zdaniem wyrazy te określają czynności wykonywane jedynie przez osoby o określonej płci, stąd do tej pory występowała tylko ich odmiana żeńska i męska. Będę wdzięczna za rozwianie moich wątpliwości: czy formy uważałom, uważałoś itp. można uznać za poprawne?
Bardzo dziekuję.
Z poważaniem
Małgorzata Żabówka
Wymienione przez Panią formy są zbudowane poprawnie, w każdym razie z punktu widzenia gramatyki. Mimo to nie używa się ich, gdyż nie ma takiej potrzeby. Nie sądzę – inaczej niż Pani rozmówca – by się upowszechniły. Pozostaną raczej tym, czym są – niewykorzystywaną możliwością, którą daje nam język i po którą może sięgnąć poeta, gracz w scrabble'a lub inna osoba posługująca się językiem w celach innych niż czysto użytkowe.
Mirosław Bańko

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego