krzyż, sklep, niebieski i król

 
krzyż, sklep, niebieski i król
23.04.2003
Szanowni Państwo!
Chciałbym się dowiedzieć jaka jest etymologia słów: krzyż, sklep, niebieski i król.
Z góry dziękuję.
Z przyjemnością podaję etymologię tych wyrazów:
  • Krzyż – pożyczka z łac. crux, crucis, wyraz znany również we wszystkich językach europejskich.
  • Sklep – wyraz rodzimy, pochodny od czasownika sklepać, znaczył pierwotnie to samo co sklepienie, czyli 'miejsce wysklepione, skład, kram, magazyn'.
  • Niebieski – przymiotnik pochodny od rzeczownika niebo, por. prsł. *nebo, praind. *nebh-, zarówno w znaczeniu 'błękitny, czyli koloru nieba', jak i 'znajdujący się na niebie lub w niebie' (por. ciała niebieskie, niebieskie migdały, czyli nieziemskie, nierealne, Królestwo Niebieskie, Ojciec niebieski, czyli transcendentny).
  • Król – powszechnie przyjmuje się, że wyraz pochodzi od imienia Karola Wielkiego.

Więcej informacji można znaleźć w Nowym słowniku etymologicznym PWN, który wkrótce ukaże się w sprzedaży. Serdecznie zapraszam do jego lektury i łączę pozdrowienia.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego