konwergencja

konwergencja
9.10.2001
9.10.2001
Co oznacza modne dziś słowo konwergencja i jaka jest jego właściwa składnia (konwergencja czegoś z czymś czy czegoś do czegoś)?
W ogólnym sensie konwergencja (w przeciwieństwie do dywergencji) to proces, w którym różne zjawiska, początkowo niepodobne i nie spokrewnione, zbliżają się i upodabniają do siebie. W taki sposób określa się też wynik tego procesu, tzn. występowanie podobnych cech w zjawiskach, które takiemu procesowi podlegały.
Słowo konwergencja funkcjonuje głównie jako termin naukowy i jego szczegółowe znaczenie może się zmieniać zależnie od dyscypliny, w której jest używane. Na przykład w politologii głośna była swego czasu teza o konwergencji systemu komunistycznego i kapitalistycznego. Natomiast w biologii i meteorologii konwergencja ma własne znaczenia, odbiegające od wskazanego wyżej znaczenia ogólnego. Szczegółów trzeba więc szukać w encyklopediach i źródłach specjalistycznych.
Jeśli chodzi o łączliwość składniową, to w Korpusie Języka Polskiego, wśród stosunkowo licznych cytatów z tym słowem, mamy potwierdzenie tylko na połączenia z dopełniaczem (np. konwergencja systemów politycznych, zob. wyżej).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego