przymiotnik od Brooklyn

 
przymiotnik od Brooklyn
21.04.2004
Jak brzmi przymiotnik od rzeczownika Brooklynbrukliński czy brooklyński? W Internecie znajdujemy obie formy.
Dodać należy, że spotyka się jeszcze formę brookliński. To bogactwo form jednego przymiotnika łatwo wytłumaczyć stopniem spolszczenia nazwy. W związku z tym można by je uszeregować od najmniej do najbardziej spolonizowanej w następującym porządku: brooklyński, brookliński, brukliński. Na korzyść pierwszej z nich przemawia podobieństwo do formy podstawowej Brooklyn, co ułatwia jej identyfikację. Druga jest najbardziej upowszechniona (Google znajduje ok. 1330 stron z taką formą, przymiotnik brooklyński występuje w tekstach internetowych mniej więcej 90 razy, brukliński – ok. 230). Zaletą trzeciej jest konsekwentne spolszczenie.
W związku z tym można używać każdej z tych form, proponuję wszakże za najlepszą uważać drugą, przy czym za rozstrzygający argument uznaję nie frekwencję, ale fakt, że występuje ona najczęściej w tekstach starannych, także literackich (znana jest np. piosenka Nie brookliński most Edwarda Stachury).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego