wyrazy obce

wyrazy obce
18.10.2004
Zwracam się z pytaniem dotyczącym używania w języku polskim wyrazów obcojęzycznych takich jak np. thriller, lunch, baseball… Czy ich angielskie formy są dopuszczalne w polszczyźnie, czy należy je zastąpić np. filmem grozy, obiadem, a na trzeci wyraz nawet nie mam pomysłu…
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Aleksandra Małkiewicz
Wymienionych wyrazów można bez obaw używać w języku polskim, bo przecież są znane i stosowane już od lat. Zalecam przy tym ostrożność przy zastępowaniu ich polskimi odpowiednikami. O ile z grubsza można przyjąć, że thriller to ‘film grozy’ (może to być także utwór literacki tego rodzaju), to zastąpienie rzeczownika lunch słowem obiad jest trudne do przyjęcia ze względu na różnicę znaczenia. Wyrazu baseball nie da się zastąpić żadnym polskim słowem, można go ewentualnie zapisywać w formie spolszczonej bejsbol.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego