!..., ?...

 
!..., ?...
17.11.2004
Od dawna, kończąc zdanie wykrzyknikiem (lub pytajnikiem) i wielokropkiem, używam znaku !.. lub ?.. Nauczyłam się tego z jakiegoś podręcznika (nie potrafię teraz wskazać źródła), który podawał, że znaki te zastępują jedną z kropek. Niedawno zostałam agresywnie pouczona, że prawidłowe jest jedynie użycie znaków ! ... lub ? ... Wykrzyknik i pytajnik dodatkowo oddzielone są od wielokropka spacją. Czyżbym całe życie błądziła? Wdzięczna będę za wyjaśnienie.
Serdecznie pozdrawiam
Dorota Wysocka
To prawda, że znaki zapytania i wykrzyknienia zastępują kropkę, gdy wystąpią na końcu zdania, jednak w opisanym wypadku dochodzi do ich połączenia z wielokropkiem. Znak ten w standardowej interpunkcji składa się z trzech kropek, a skrócony do dwóch – wielokropkiem być przestaje.
Inna sprawa to spacja pomiędzy tymi znakami. Problem nie został dotąd rozwiązany, bo takie połączenie znaków jest bardzo rzadkie. Zasadniczo jednak przed znakami interpunkcyjnymi (z wyjątkiem myślnika) nie stawiamy odstępu, toteż lepiej pisać !..., ?... itp.
I jeszcze inna sprawa. Proszę się zastanowić, czy takie połączenie rzeczywiście musi być często używane, moim zdaniem charakteryzuje się ono nadmiarem afektacji.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego