ONZ

ONZ
23.11.2004
Witam!
Powiemy: „ONZ powstała w…” czy „ONZ powstało w…”?
Pozdrawiam.
Najlepiej „ONZ powstała w…”, bo podstawowym wyrazem w pełnej nazwie jest organizacja – rzeczownik rodzaju żeńskiego. Można też użyć konstrukcji „ONZ powstał w…”, ponieważ skrótowiec ten w wymowie kończy się na spółgłoskę [o-en-zet], tak jak rzeczowniki męskie.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego