nazwiska i nazwy geograficzne

 
nazwiska i nazwy geograficzne
11.04.2006
1) Jak odmienić przez przypadki następujące nazwiska włoskie: Giuseppe Dandola, Hugo Pratt?
2) Czy prawidłowe jest posługiwanie się w języku polskim oryginalnymi nazwami obcymi, takimi jak na przykład Canale Grande (Wenecja)?
3) Czy odmienna jest włoska nazwa własna Lido?
Z góry serdecznie dziękuję ze odpowiedź – V.Sz-R.
Ad 1. Wzorcowa odmiana przedstawia się następująco: DCMs. Giuseppe Dandoli, B. Giuseppe Dandolę, N. Giuseppe Dandolą; DB. Hugona Pratta, C. Hugonowi Prattowi, N. Hugonem Prattem, N. Hugonie Pratcie.
Odmianę podałem z imionami, bo – jak się domyślam – odmiana imion może sprawiać trudność. Imiona zakończone na ‑e zwykle nie są odmieniane, choć można zaakceptować odmianę według wzorca przymiotnikowego, tzn. Giuseppe, Giuseppego (jak polskie Ignacy). Imiona takie jak Hugo, Otto w literackiej polszczyźnie są zwykle odmieniane w sposób podany powyżej; w razie gdyby to budziło wątpliwości, można ich nie odmieniać.

Ad 2. Zwykle obce nazwy własne są u nas używane w formie oryginalnej, spolszczoną ma tylko kilkaset. Canale Grande to nazwa, która nie ma utrwalonego spolszczenia, choć spotyka się ją czasem w postaci Wielki Kanał. Jest to oczywiście prawidłowa nazwa, ale jeśli jej użyjemy, powinniśmy zadbać, żeby z kontekstu jednoznacznie wynikało, o który kanał chodzi.
Jeśli spolszczenie jest utrwalone, np. Meksyk, Paryż, Tamiza, używanie nazwy w formie oryginalnej zostanie uznane za pretensjonalne.

Ad 3. Nazwy Lido nie odmieniamy.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego