sąd czy Sąd?

 
sąd czy Sąd?
1.12.2006
Witam Państwa!
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zagadnienia związanego z zasadami używania dużych liter. Chodzi konkretnie o używane w orzeczeniach sądowych wyrażenie: „Uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w K... do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi (czy też sądowi – z małej litery) rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego”.
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie powstałej wątpliwości.
Z wyrazami szacunku
Wojciech Marciszewski
W takim wypadku zapis od małej litery jest poprawny, ale zapis wielką literą wyrazu będącego skróceniem nazwy wcześniej podanej w pełnym brzmieniu stał się powszechnym zwyczajem. Zaletą tego zapisu jest jednoznaczność, która w pismach urzędowych jest szczególnie cenna. W związku z tym najlepiej pisać wielką literą.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego