kmdrzy czy kmdrowie?

 
kmdrzy czy kmdrowie?
22.01.2007
W Wielkim słowniku ortograficzno-fleksyjnym dla mianownika liczby mnogiej skrótu kmdr podano odmianę kmdrowie, choć nieskrócone słowo odmienia się komandorzy. Czy skrót ten i podobne (np. dr, mgr, mjr) mogą przyjmować końcówkę -y (np. mjrzy) zgodnie z uwagą w zasadach pisowni Wielkiego słownika ortograficznego? Pod odpowiednimi hasłami słownika odmiany te nie są notowane.
Dziękuję i pozdrawiam.
Rzeczowniki męskoosobowe oznaczające tytuły, godności, urzędy (także stopnie pokrewieństwa i nazwy własne) zwykle mają końcówkę -owie, np. generałowie, ministrowie. Częstym zjawiskiem wśród wyrazów należących do tej grupy jest jednak oboczność końcówek, np. filolodzyfilologowie, inżynierzyinżynierowie. Wszystkie wyrazy podane w pytaniu oraz skróty od nich mogą przyjmować obie końcówki.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego