po pięćdziesiątce

 
po pięćdziesiątce
22.02.2002
Mężczyzna po pięćdziesiątce - jak to zapisać za pomocą cyfr?
Nie ma jak - trzeba zapisać to słownie. Napiszemy też np., że ktoś dostał piątkę w szkole, a nie że dostał 5-kę. Rzeczowników odliczebnikowych w ogóle nie zapisuje się cyframi, podobnie jak form odmiany liczebników (zapisy postaci 5-tego maja nie są poprawne, można za to napisać 5 maja). Mieszany zapis cyfrowo-literowy stosuje się do rzeczowników i przymiotników złożonych, np. 25-lecie, 100-stronicowy.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego