rock and roll

 
rock and roll
9.11.2007
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego słowa rock-and-roll (i pochodnych od niego, np. rock-and-rolla, rock-and-rollowi czy rock-and-rollowy) nie można pisać w ten właśnie sposób, tzn. z użyciem łączników? Przecież poszczególne elementy składowe tego wyrazu złożonego są równoważne, żaden z nich nie ma większego znaczenia logicznego niż pozostałe, a w takich wypadkach stosowanie łącznika jest uzasadnione.
Nie wszystkie słowa wchodzące w skład tej nazwy są równorzędne. Spójnik zajmuje w niej pozycję niewątpliwie uprzywilejowaną, można więc mówić jedynie o równorzędności członów rock i roll. Całość ma strukturę taką, jak dziel i rządź albo lary i penaty, i analogiczną pisownię.
Owszem, po angielsku pisze się np. rock-and-roll music, gdy interesująca nas nazwa pełni funkcję przymiotnika. Po polsku przymiotnik brzmi rockandrollowy, a więc różni się od swojej podstawy słowotówrczej podobnie – choć nie identycznie – jak w języku angielskim.
Zanotujmy na marginesie, że jest też w użyciu zapis rock'n'roll, odzwierciedlający uproszczenie zachodzące w szybkiej wymowie. Stał się on, podobnie jak rock and roll internacjonalizmem, tzn. jest używany w wielu nie spokrewnionych językach.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego