stosunek

 
stosunek
2.03.2009
Szanowni Państwo,
czy stosunek (w znaczeniu matematycznym) może być szeroki bądź wąski? W literaturze spotkać można np. zdania: „Gleby charakteryzują się zbyt szerokim stosunkiem Ca:Mg”, „Wyrazem intensywności procesu mineralizacji azotu jest wąski stosunek C:N”. Ostatnio spotkałam się z zarzutem, że jest to połączenie niepoprawne. Ponadto, które z poniższych zdań jest poprawne?
– Gleby charakteryzują się nadmiernym nagromadzeniem Cl.
– Gleby charakteryzuje nadmierne nagromadzenie Cl.
Dziękuję,
Magda
Stosunek w tym znaczeniu to liczba, można by się więc spodziewać, że łączliwość słowa stosunek będzie podobna do łączliwości słowa liczba. W rzeczywistości jednak bardzo rzadko mówimy o małym lub dużym stosunku jakichś wielkości, a także o stosunku niskim lub wysokim. Przykładów na szeroki stosunek (ani waski stosunek) w Korpusie Języka Polskiego PWN nie znalazłem w ogóle. W tej sytuacji warto szukać konstrukcji zastępczych, np. „Gleby charakteryzują się zbyt dużą przewagą Ca nad Mg”, „Wyrazem intensywności procesu mineralizacji azotu jest mały udział C w stosunku do N” (o ile dobrze zrozumiałem znaczenie przytoczonych zdań).
Jeśli chodzi o dwa zdania podane na końcu, to oba są zbudowane poprawnie
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego